M A R I S K A Y A - Advies voor persoonlijke bewustwording
Laatst bijgewerkt: 18 november 2018
                                                                

 
N U M E R O L O G I E
 
 
Wie ben ik?
Mijn naam is Marijke van Osch en getallen hebben mij vanaf mijn 7e jaar altijd geïntrigeerd. Ik heb zelfs jaren bij een bank gewerkt. Vanaf 1992 heb ik me in de wetenschap van de numerologie verdiept en heb  ik mogen ervaren, dat het werken met getallen (niet alleen op het materiële, maar ook op het spirituele vlak) me weer teruggebracht heeft naar de kern van mijn bestaan en me kracht heeft gegeven me staande te houden in deze maatschappij waarin alles geprojecteerd wordt op presteren (= het voldoen a/d wens en het patroon van de ander). Juist mezelf weer gevonden te hebben in mijn eigen kracht, is dat wat ik anderen kan laten (her-) beleven. Je kunt je weer helemaal bewust worden van wie je nu eigenlijk bent en wat je hier komt doen? 
 
Wilt u meer informatie, een persoonlijk consult, een numerologische horoscoop, een numerologische mandala, een numerologische relatievergelijking, paranormale avond, themabijeenkomst, cursus, workshop of lezing?
 
 
 
 
Marijke van Osch
Zonnedauwsingel 8                 
5709 PE Helmond       
tel.: 0492-559147    

 
 
 
 
 
 
 
Doel Marijke
Personen stimuleren en inspireren om te komen tot een persoonlijke bewustwording met behulp van numerologie en meditatie eventueel aangevuld met Feng Shui. Via numerologische mandala's personen weer aansluiten op hun innerlijke bron.
 
Waarom Mariskaya als praktijknaam?
Mariskaya heeft zich via dromen en meditaties aan mij kenbaar gemaakt en zij is mijn adviseur vanuit gene zijde.
Zij is een vrouwelijke energie, geboren uit het zuiverste kosmische bronwater.
Zij loopt vanuit de oceaan het vaste land op om haar boodschap voor een vreugdevoller leven op aarde met de aardbewoners te delen, met behulp van dolfijnen, walvissen, zwanen, valken en wolven, zodat de aardbewoners (= flora, fauna en mensheid) inzichten verkrijgen om met elkaar op deze planeet in harmonie te leven, waarin liefde en respect voor elkaar voor altijd zal heersen.
 
Wat doet Marijke allemaal?
In hoofdzaak alles wat met numerologie te maken heeft. Ik geef consulten en lezingen. Ik maak horoscopen en doe relatievergelijkingen. Maak een school- of beroepskeuze-advies en kan ook oplossingen aanreiken bij opvoedkundige zaken. Bedrijven kan ik adviseren bij de keuze van hun personeel of bij het maken van een jaarplanning.  
In opdracht maak ik ook numerologische mandala's. Voorbeelden hiervan kunt u zien op de pagina "Numerologische Mandala's".
 
Wat is Numerologie? 
Wat eeuwenlang een mystieke Oosterse wetenschap is geweest is nu ook voor Westerse culturen toegankelijk geworden.
De trillingen (=energie) van getallen, planeten, kleuren en (edel-) stenen én het feit dat de ziel reïncarneert is de basis van Numerologie.
 
Wat kan Numerologie voor u doen?   
Ben je op zoek naar “jezelf” en zou je weer terug willen naar de kern van jouw “Zijn”, dan kan het toepassen van numerologie een enorme hulp zijn.
Op basis van jouw geboortegegevens is een nauwkeurige beschrijving te geven hoe jij je hebt ontwikkeld en nog gaat ontwikkelen. Daardoor leer jij jouw verleden te begrijpen en krijg je inzicht in wat er in jouw toekomst nog verborgen ligt.
Numerologie geeft o.a. aan waar jouw talenten liggen. Wat zijn jouw zwakke en wat zijn jouw sterke eigenschappen? Welk beroep zal het beste bij je passen?
Numerologie geeft een duidelijk beeld over wat jouw doel is in dit aardse leven en
wat jouw karmische opdracht is.
 
Partners, collega’s en familierelaties kunnen via numerologie inzichten verkrijgen hoe zij het beste met elkaar kunnen omgaan. Waardoor conflicten ontstaan zijn en op welk gebied ze elkaar juist heel goed kunnen aanvullen.
Zelfs ouders die moeilijkheden ondervinden bij de opvoeding van hun nog hele jonge kind(-eren) vinden vaak een oplossing, omdat zij hun kind(-eren) door numerologie  beter hebben leren begrijpen. Zie de horoscoop dan als een soort "gebruiksaanwijzing. Dit kan een hele goede hulp zijn als kinderen zich nog niet zo goed kunnen uitspreken. Want als je van tevoren op bepaalde dingen wordt gewezen kun je als ouder allerter reageren op bepaalde situaties. De signalen, die het kind afgeeft kun je dan beter inschatten.
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint